Medlemslotterier

MEDLEMSLOTTERI: Som medlem i föreningen Kopparslagaren deltar Du i medlemslotteriet som dras en gång om året i samband med Julutställningen.
KONSTLOTTERIER: Vi arrangerar också konstlotterier under året,  försäljning av lotter sker på Kopparslagaren under pågående utställningar.
NÄRVAROLOTTERI: Du som medlem deltar utan kostnad när Du besöker våra utställningar genom att skriva Ditt namn och kontaktuppgifter på en lapp. Efter varje utställning dras en ny vinnare.

Alla vinnare meddelas personligen.


DRAGNING AV MEDLEMSLOTTERIET 2022

HAR ÄGT RUM!

Som medlem i föreningen Kopparslagaren deltar Du i medlemslotteriet som dras en gång om året i samband med Julutställningen. Alla våra vinnare kommer att kontaktas personligen – stort grattis till Er!  

Med Ert samtyckte kan vi lägga ut vinstlistan nedan med alla glada vinnare!

medlemslotteri 2022


DRAGNING KONSTLOTTERI 27/11 2019

Vi säger grattis till de glada vinnarna i Kopparslagarens konstlotteri.kopparslagarenslotteri

Vinnarna är: Sverker Holmqvist, Lisbeth Sinnermark , Monica Wetterberg, Jane Andersson, Kerstin Hirte, Tinta Lundwall, Leif Hultgren.


DRAGNING HAR ÄGT RUM 2019-04-29 AV VÅRENS KONSTLOTTERI!

Stort grattis till alla vinnare!

Siv
En av de glada vinnarna blev Siv Tolförs som lyckades vinna dubbelt!

IMG_6336


NYTT FÖR ÅRET 2019 ÄR VÅRT NÄRVAROLOTTERI!

Du som medlem deltar utan kostnad när Du besöker våra utställningar genom att skriva Ditt namn och kontaktuppgifter på en lapp. Efter varje utställning dras en ny vinnare. Alla vinnare meddelas personligen.

En ny vinnare har dragits efter utställningen med lokala vävstugor och det blev
Torbjörn Svahn, grattis!

Tidigare vinnare i vårt närvarolotteri har varit Delphine Broddesson, Boris Vidén och Steve Balk.


Några tidigare vinnare i närvarolotteriet:

IMG_0588 Delphine Broddesson

img_5703-e1554889511272.jpg  Steve Balk