Bli medlem

Årsavgiften är 90 kr/person.

Inbetalas till Föreningen Kopparslagaren på bankgiro nr 314-4011.
Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen.
Som medlem är Du också med i vårt medlemslotteri.

Kontakta gärna någon i styrelsen om Du önskar mer information.