Bli medlem

Årsavgiften för 2020 är 100 kr/person.

Inbetalas till Föreningen Kopparslagaren på bankgiro nr 314-4011.
Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer vid inbetalningen.
Som medlem är Du också med i vårt årliga medlemslotteri.

Som medlem kan Du även delta i närvarolotteriet när Du besöker våra utställningar. En vinnare dras efter varje utställningsperiod och det enda Du behöver göra är att skriva Ditt namn och kontaktuppgifter på en lapp och lägga i lotteriet!

Kontakta gärna någon i styrelsen om Du önskar mer information.