AKTUELLT

Kulturrådet: ”konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet”.

Kultur är hälsa!


Äntligen kan vi åter hälsa alla välkomna till våra utställningar på  Kopparslagaren. Med tanke på pågående pandemi har vissa förändringar gjorts för att säkerställa att vi kan följa Folkhälsomyndighetes rekommendationer.


3 – 11 oktober 2020

NÄSTA UTSTÄLLNING ÖPPNAR
DEN 3 OKTOBER MED

INGEMAR TINNERT – MÅLNINGAR

IMG_2796 (1)  IMG_2795IMG_2799

Lördag den 3 oktober kl 14:00 öppnar vår utställning med Ingemar Tinnert.

Varmt välkomna!

Fri entré

NÄRVAROLOTTERI

Dragning av närvarolotteriet har ägt rum efter den mycket uppskattade utställningen med Rose Hägg och Agneta Hultman. Vinnare av Rose Häggs tavla blev Bergliot Kvarnare och Gunhild Svenonius vann Agneta Hultmans tavla.

IMG_1066


UTSTÄLLNINGAR UNDER ÅRET 2020

Alla våra utställningar är inträdesfria då vi anser att kultur är hälsa!

utställningar 2020Öppettider under våra utställningar om inget annat anges är följande:

Torsdagar kl 14.00 – 18.00
Fredagar kl 14.00 – 16.00
Lördagar kl 14.00 – 16.00
Söndagar kl 14.00 – 16.00

Varmt välkomna!


BLI MEDLEM I FÖRENINGEN KOPPARSLAGAREN!

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr som betalas in på vårt bankgirokonto 314-4011.
Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer.Kopparslagaren är medlem i Sveriges KonstföreningarSK