AKTUELLT

Kulturrådet: ”konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet”.

Kultur är hälsa!


Äntligen kan vi åter hälsa alla välkomna till våra utställningar på  Kopparslagaren. Med tanke på pågående pandemi har vissa förändringar gjorts för att säkerställa att vi kan följa Folkhälsomyndighetes rekommendationer.


21 november – 13 december 2020

KOPPARSLAGARENS JULUTSTÄLLNING

Vi avslutar året med en julutställning där Kopparslagarens medlemmar är välkomna att ställa ut sina alster. Det är bara att ta kontakt med någon av oss på Kopparslagaren om Du vill vara med. Inlämning efter överenskommelse under vecka 44 och 45. Viktigt att alla alster är välmärkta med utställarnamn och pris. Om Du vill vara med och ännu inte är medlem så går det snabbt att lösa medlemskap!

Nedan kan Du skriva ut en inlämningslista som ska vara ifylld vid inlämnandet. Listan går även att hämta på Kopparslagaren efter överenskommelse.

Varmt välkommen att både besöka och ställa ut på julutställningen!

IMG_9768

Inlämningslista

Fri entré

NÄRVAROLOTTERI

En ny dragning av närvarolotteriet har ägt rum efter Ingemar Tinnerts fina utställning på Kopparslagaren. Vi gratulerar Liisa Niemi till vinsten.

Vinst


Öppettider under våra utställningar om inget annat anges är följande:

Torsdagar kl 14.00 – 18.00
Fredagar kl 14.00 – 16.00
Lördagar kl 14.00 – 16.00
Söndagar kl 14.00 – 16.00

Alla våra utställningar är inträdesfria då vi anser att kultur är hälsa!

Varmt välkomna!


BLI MEDLEM I FÖRENINGEN KOPPARSLAGAREN!

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr som betalas in på vårt bankgirokonto 314-4011.
Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer.Kopparslagaren är medlem i Sveriges KonstföreningarNy logga