AKTUELLT

Kulturrådet: ”konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet”.

Kultur är hälsa!


Galleri Kopparslagaren ställer in planerade utställningar under våren 2021. Vi hoppas kunna öppna igen efter sommaren.

 

IMG_9768     

Fri entré

MEDLEMSLOTTERI 2020

Dragning har ägt rum 2020-12-01 av årets medlemslotteri. Närvarande vid dragningen var Gunvor Djurberg, kontrollant Georg Karlsson och lotteriansvarig Lena Ewenson. Vi gratulerar samtliga vinnare som alla har gett sitt samtycke till att vi publicerar vinstlista med namn på vinnare här på hemsidan.

Bild1


NÄRVAROLOTTERI

En ny dragning av närvarolotteriet har ägt rum efter Ingemar Tinnerts fina utställning på Kopparslagaren. Vi gratulerar Liisa Niemi till vinsten.

Vinst


Öppettider under våra utställningar om inget annat anges är följande:

Torsdagar kl 14.00 – 18.00
Fredagar kl 14.00 – 16.00
Lördagar kl 14.00 – 16.00
Söndagar kl 14.00 – 16.00

Alla våra utställningar är inträdesfria då vi anser att kultur är hälsa!

Varmt välkomna!


BLI MEDLEM I FÖRENINGEN KOPPARSLAGAREN!

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr som betalas in på vårt bankgirokonto 314-4011.
Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer.Kopparslagaren är medlem i Sveriges KonstföreningarNy logga